THÂN NHÃN, TUỆ NHÃN & TÂM NHÃN !

Trong con người ta có 3 con mắt : Thân nhãn, Tuệ nhãn và Tâm nhãn

Thân nhãn là con mắt của thân chỉ nhìn thấy những gì có hình tướng ví dụ cái bàn , cái ghế vì nó có hình tướng.

Trong đạo Phật những thứ có hình tướng thì người ta gọi là Sắc

Vậy thân nhãn của chúng ta chỉ nhìn thấy những thứ mà chúng ta nhìn thấy , còn những thứ không nhìn thấy thì chúng ta cho là không có

Nhưng nhờ khoa học dần dần chúng ta mới công nhận là có ví dụ như là không khí, vd như là sóng wifi, 3g, sóng âm,

Vậy tóm lại chúng ta chỉ công nhận những thứ chúng ta nhìn thấy thì đó là phần thân nhãn , phần Sắc

Trong con người ta có phần thứ 2 là tuệ nhãn , tuệ nhãn chính là chúng ta nhìn thấy trí tuệ của người khác

Nếu gặp 1 người là tiến sĩ, mà họ giơ cho bạn 1 cái bằng tiến sĩ, thì dùng thân nhãn của bạn thì bạn sẽ thấy chữ TIẾN SĨ trên cái bằng của họ thì kẻ vô minh sẽ công nhận họ là tiến sĩ bởi vì họ đọc bằng cái thân nhãn

Nhưng người có tuệ nhãn thì họ không tin vào những thứ gì họ thấy bằng thân nhãn , vì thân nhãn chỉ nhìn thấy hình tướng , biểu hiện của bên ngoài

Vì nếu họ có tuệ nhãn họ sẽ giao tiếp tực tiếp với ông Tiến Sĩ rồi mới công nhận và phần bên trong của ông ấy chính là phần danh thật, còn cái bằng chỉ là phần danh hão

Vậy nếu giữa cái danh và sắc, sắc là cái BẰNG tức là hình tướng , cái danh bên trong là cái trí tuệ của người đó – cho nên mới xuất hiện cái từ tiến sĩ giấy tức là tiến sĩ nhìn bằng thân nhãn chứ không phải tiến sĩ nhìn bằng tuệ nhãn

Tiếp theo trong con người ta có 1 con mắt thứ 3 đó là con mắt của tâm nhãn

Nguyên tắc người có tâm tốt, tâm ở tầng bậc cao hơn thì người ta nhìn thấy được ở tầng bậc thấp hơn

Cho nên khi có con mắt tâm nhãn thì người ta sẽ nhìn được tâm của người khác cho nên người càng tĩnh lặng càng nhìn thấu hiểu tâm người khác mong muốn và suy nghĩ gì

Cho nên người nào mà càng lắng nghe, tĩnh tại , trầm thì thường hiểu người khác nhanh hơn những người tâm động

Cho nên quay lại con người mình có 3 con mắt là thân nhãn, tuệ nhãn, tâm nhãn

Thân nhãn là nhìn thấy sắc
Tuệ nhãn là nhìn thấy danh bên trong
Và tâm nhãn nhìn thấy thật tâm của vấn đề

Tức là 1 người họ dùng trí tuệ của họ vào việc tốt hay việc xấu

Vậy thì ông tiến sĩ giấy thì chỉ là có cái bằng thôi

nhưng bậc thứ 2 là ông tiến sĩ nhưng có kiến thức thật

Nhưng mà nếu xét sâu hơn nữa về tâm của ông tiến sĩ. Ổng lại dùng kiến thức của ông vào việc hại dân hại nước chẳng hại thì rõ ràng là có tài mà không có tâm thì như vậy họ có bằng tiến sĩ chỉ tổ hại dân hại nước mà thôi

Vậy nên bắt buộc trong 1 con người chúng ta tiếp xúc với nhau thì chúng ta phải mở 3 con mắt để chúng ta nhìn rõ

Sắc là những thứ hữu hình
Danh là những thứ vô hình
Muốn thẩm định danh thì phải dùng tuệ nhãn , thẩm định sắc thì dùng thân nhãn

Thường chúng ta thường bị thân nhãn đánh lừa, nhưng mà bản chất bên trong quan trọng hơn rất nhiều đó là cái vô hình tướng bên trong

Và cuối cùng nếu 1 người đỉnh cao nữa.
Có tâm tĩnh tại thì mở đc nốt con mắt tâm nhãn ra nữa thì có nghĩa là mình đc gọi là Tỉnh Thức

Tức là mình nhìn rõ thấy, rõ biết mọi sự việc nó diễn ra không bị cái danh của cái bằng tiến sĩ làm cho mình sợ hãi

Cũng không vì cái tài của tiến sĩ làm cho mình sợ hãi nếu tâm họ không tốt

Cũng không vì họ đi cái xe đẹp mà mình sợ hãi mà chúng ta phải biết năng lực thật sự của họ là cái xe này họ làm ra hay do của cha của mẹ cho hay tiền bẩn làm ra

Thì điều đó làm cho mình không còn sợ hãi họ nữa

Vậy thì tóm lại từ việc mở đều 3 con mắt ra thì bắt đầu mình rõ thấy rõ biết mọi việc, mình biết đâu là đúng là sai và bấy giờ mình biết cách ứng xử phù hợp trong mọi hoàn cảnh

Chúc các bạn mở đều đc cả 3 con mắt

 

 

Leave a comment