Âm Binh là gì ?

Âm binh là những linh hồn làm việc trái với luật pháp ở thế giới âm cõi vô hình. Những người trước đây khi còn sống là quan tham, tội phạm, mafia, xã hội đen, sau khi chết sẽ bị pháp luật âm truy lùng và luôn tìm cách để trốn tội; ngoài ra do bản tính tham, sân, si quá lớn, họ không dễ dàng từ bỏ nên họ tìm mọi cách để đạt được nhu cầu tham, sân, si của bản thân, họ luôn tìm cách khôi phục lại danh vọng, quyền lợi như khi còn sống.

Những linh hồn này sẽ tìm cách chi phối những người trần (những người tâm ác, tham sân si, tần số rung động thấp thì sẽ dễ bị linh hồn này nhập hơn) và lấn át, khống chế ý thức của người đó và chiếm quyền sử dụng bộ não của người đó, từ đó sẽ điểu khiển hành vi của người đó theo ý đồ của linh hồn; như vậy lúc đó linh hồn đã mượn được xác của người đó để thực hiện nhu cầu tham, sân, si của bản thân, linh hồn sẽ xưng thần, xưng thánh để lừa người này, sẽ hướng dẫn cho người này cách cúng tế, lập tượng phật, ngọc hoàng, thượng đế, các vị vua quan, thần thánh, lập điện thờ, …, hướng dẫn họ cách xem bói để cho lộc, làm cho người bị nhập trở nên hoang tưởng và nghĩ được thần thánh giúp đỡ nên sẵn sàng thực hiện mọi sai khiến của linh hồn kia.

Linh hồn sẽ biến người này thành thầy bói, thầy cúng, pháp sư, thầy phong thủy….. khi đó Linh hồn đã lừa được người trần để người trần tin thần thánh đang nhập vào thầy để giúp mọi người. Từ đó linh hồn sẽ được mọi người cung phụng, phục tùng như thời còn sống.

Linh hồn sẽ hướng dẫn cho thầy cúng, nhà sư, các nhà truyền giáo cúng tế, dâng lễ để chiêu dụ các linh hồn chưa siêu thoát về tập hợp thành một đội quân âm binh (tổ chức tội phạm, xã hội đen dưới âm).

Những thai nhi bị sẩy, bỏ, những người chết trẻ, chết tai nạn, chết đường, chết chợ là dễ bị thầy cúng, nhà sư, các nhà truyền giáo chiêu dụ về làm âm binh nhất, bởi vì những người này khi chết đi luôn ám ảnh bởi cảnh đói khổ, bệnh tật, và họ không được người nhà thờ cúng, không về được nhà người thân.

 

 

Leave a comment