All Posts

TRÍ HUỆ !

TRÍ HUỆ AI CŨNG CÓ NHƯNG ÍT AI BIẾT CÁCH KHAI PHÁ NÓ LÀM SAO ! Tâm như vũng nước Nếu vũng nước bị khuấy động đục ngầu chúng ta sẽ không thể nhìn thấy…

Read More

THUYỀN KHÔNG !

THUYỀN KHÔNG ! Trường hợp 1: Giả sử nếu bạn đang trên thuyền có 1 người chèo chiếc thuyền khác đụng vô bạn,bạn sẽ nổi nóng, bực tức và muốn hơn thua với người đó,…

Read More