BLOG BÀI VIẾT

TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG LƯU GIỮ

𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝗟𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗟𝘂̛𝘂 𝗚𝗶𝘂̛̃ Năng lượng là 1 thứ gì đó không thấy được bằng mắt nhưng nó vẫn luôn tồn tại xung quanh ta . Năng lượng là thước đo lượng chuyển động…

Read More

TRUNG ĐẠO

Vị Thầy nào bắt bạn phải theo chỉ một mình vị ấy, đó không phải là vị thầy chân chính ! Vì Thầy nào chỉ cho bạn biết tự mình giác ngộ mà không lệ…

Read More

QUY Y KẺO TRỄ

“Có khi trễ hẹn một giờ Đến duyên gặp lại phải chờ trăm năm” ☸Một hôm Đức Phật cùng các đệ tử đi ngang qua một cánh đồng, có người nông phu đang cày ruộng…

Read More