CON ĐƯỜNG

Mới đầu mọi người học Kinh Dịch để dự đoán sự việc sẽ xảy ra như thế nào ?

Một thời gian thấy sự nhưng không biết hóa giải sự việc đó làm sao -> 𝗵𝗼̣𝗰 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝗶 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̉𝘆

Học Phong thủy để phân tích ra vấn đề và tìm cách hóa giải sự việc.

Hóa giải vấn đề nhưng lại không biết có hiệu quả không vì nó sẽ không ứng liền mà cần 1 quá trình để nghiệm lý -> học cảm xạ,hiện nay không khó để thấy 1 người nghiên cứu phong thủy học thêm cảm xạ

-> 𝗵𝗼̣𝗰 𝗖𝗮̉𝗺 𝘅𝗮̣ đ𝗲̂̉ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗸𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘁𝗿𝗮 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘃𝗮̀ 𝘀𝗮𝘂 𝗸𝗵𝗶 𝗵𝗼́𝗮 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘀𝗼̂́ 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗮̀𝗼

Học Cảm xạ để làm thước đo cho việc mình hóa giải có hiệu quả không thì lại thấy không có hiệu quả do bản thân không có tha lực-> học Mật Tông,hiện nay không khó để thấy 1 người nghiên cứu phong thủy học mật tông

-> 𝗛𝗼̣𝗰 𝗠𝗮̣̂𝘁 𝗧𝗼̂𝗻𝗴 𝗹𝗮̂́𝘆 𝗽𝗵𝗮́𝗽 đ𝗲̂̉ 𝗹𝗮̀𝗺 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̉𝘆 𝗿𝗼̂̀𝗶 𝗹𝗮̣𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 đ𝘂̉ 𝗻𝗲̂𝗻 𝗯𝗶̣ 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗮̂𝗺 𝗾𝘂𝗮̂́𝘆, 𝗯𝗶̣ 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗹𝗮̣𝗶 đ𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝗖𝘂́𝗻𝗴

Học cúng thực ra nói vui là học méc đấy. Để khi bị hành bị thế lực đen quấy thì cúng méc các vị bề trên mình làm đúng nhưng bị thế lực đen họ phá. Các vị sẽ hỗ trợ nếu mình quang minh chính đại .

-> 𝗛𝗼̣𝗰 𝗰𝘂́𝗻𝗴 𝘅𝗼𝗻𝗴 𝟭 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗺𝗼̣𝗶 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 khi chán thì quay sáng 𝘁𝘂 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗰𝗮𝗼 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗰𝘂̉𝗮 𝗠𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗤𝘂𝗮́𝗻

Đắc được pháp Quán thì lúc này tâm các bạn tương đồng với bổn tôn của mình. Có thể làm rất nhiều việc mà người thường không thể. Có thể gọi là “Thần Thông”

Hết dịch hết văn hết pháp

Lúc này tâm của các bạn là chữ Vô

Khi tâm là chữ Vô đồng nghĩa với bạn lên tầng bậc cao nhất

-> Điều quan trong nhất bây giờ là “Buông Bỏ” để giải thoát

𝗞𝗵𝗮́𝗶 𝗻𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗯𝘂𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗼̉ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗼́ 𝗸𝗵𝗶 𝗯𝗮̣𝗻 đ𝗮̃ đ𝗮̣𝘁 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰, 𝗰𝗼̀𝗻 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗯𝘂𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗼̉ 𝗰𝗮́𝗶 𝗴𝗶̀ ?

𝗩𝗮̣̂𝘆 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗲̂𝗻 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗯𝘂𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗼̉ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗰𝗼̂́ 𝗴𝗮̆́𝗻𝗴 đ𝗮̣𝘁 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 đ𝗮̃ 𝗿𝗼̂̀𝗶 𝗵𝗮̃𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ đ𝗲̂́𝗻 𝗯𝘂𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗼̉

Có thể 1 số ý kiến sẽ cho rằng sao không đi Tịnh Độ luôn để đi tới điểm cuối cho nhẹ nhàng nhưng thật ra Thiền Tịnh Mật chỉ là 1 và mỗi người sẽ có mỗi con đường khác nhau không ai giống nhau cả !

P/s: Mình mới ở khúc cua đầu tiên kia thôi không biết có bo cua này được không nữa , nên các anh chị đừng xỉa xói em làm gì tội nghiệp em lắm !

-Trường Hồ-

 

Leave a comment