Khoa học đang cố gắng tìm cách giải mã, tìm những bằng chứng để giải thích những hiện tượng huyền bí nhưng chắc chắn là không bao giờ có được

Bởi vì đã gọi là huyền bí rồi thì làm sao có được bằng chứng hữu hình được ngoại trừ bằng chứng tâm linh cho những người nào là đối tượng được chứng nghiệm mà thôi

Định luật của thế giới vô hình sẽ không bao giờ đụng chạm tác động vào vật chất hữu hình được hết

Vd : 1 người thầy Pháp nào đó, có thể dùng pháp thuật để làm biến mất đi cái này hiện ra cái kia và bạn có thể cầm lấy cái đồ vật đó mang về nhà thì 100% chỉ là nhà ảo thuật mà thôi không gọi là thầy Pháp authentic

Hiện tượng huyền bí không bao giờ làm mất đi vật chất này hiện ra vật chất kia hết . Đã là thế giới vô hình thì không hình không tướng , với con mắt trần thì không bao giờ nhìn thấy được

Nếu 1 người đi giải thư yểm mà móc ra kim, đinh, miễng chai hay gì đó mà cầm về nhà được thì chỉ là xảo thuật của thầy bả rởm mà thôi 😀 Đây là những trường hợp giả mạo tâm linh, trục lợi khiến cho những người thầy tâm linh thật sự bị tiếng xấu lây

Hiện tượng huyền bí thật sự xảy ra nguyên lý là sẽ tác động đến hệ thống thần kinh của con người tạo ra ảo giác cho chúng ta thấy được sự vật như vậy chứ không phải là thật tướng của nó là như vậy !

Trở lại trường hợp thư yểm, nếu nạn nhân đó bị thư yểm thật sự thì người đó sẽ là người đang trả nghiệp mà họ đã gây ra trong kiếp này hoặc trong vô lượng kiếp khác !

Nếu chúng ta đc nhìn người ông thầy pháp đó mang cái vật thư (kim, đinh,miễng chai) đó ra khỏi người rồi ông đó cho người bị thư yểm thấy rồi làm pháp cái đó biến mất thì trường hợp đó là người đó bj thư thật

Vì lúc đó thế giới vô hình sẽ tác động lên hệ thống thần kinh của người bị thư cho họ thấy 1 đóng đinh nhưng sau đó đóng đinh đó biến mất là thật . còn thấy 1 đóng đinh mà mang được về nhà thì là giả 100%

Thực tế mà nói nếu mà thư 1 người mà nhét đinh vô người kia thật sự thì chắc chắn trên người phải có vết cắt, vết mổ mới nhét vô được. Không có cách nào thư 1 đống đinh vô người mà không để lại dấu vết ngoài da được hết được hết.

Nếu là 1 hiện tượng thư yểm thật thì sẽ cho người bị thư có cảm giác đang có 1 đống đinh trong người nhưng mà đi chụp x-quang ra thì sẽ không có dấu vết nhưng mà nạn nhân đó rất là đau đớn cảm giác được là trong người mình có đinh thật , bác sĩ không khám ra thì đó mới đúng là bị thư yểm thật sự

Nguyên tắc giải là sẽ tác động lên hệ thống thần kinh để cho nạn nhân họ ói ra nhìn thấy và sau đó vật thư sẽ biến mất đi.

Và sau khi giải người đó phải bíết tu thân tích đức, làm lành lánh dữ để sau đó không trở thành nạn nhân bị thư yểm nữa ..

Mục đích giải cho những người này là mang đến cho họ con đường đạo, con đường tâm linh giúp cho cho họ thức tỉnh để tu sửa

Không có chuyện thư yểm ai cũng được, thư yểm chỉ có tác động đến những người không có đức độ, lúc đó bán cầu não của họ rất yếu cho nên những thể lực xấu mới xâm nhập vào bán cầu não được

-Trường Hồ-

 

 

Leave a comment