Động vật sinh ra để con người ăn, vậy con người để cho con gì ăn ?

Nếu chưa thể thuần chay thì ta có thể tạm thời áp dụng:
Tam tịnh nhục- là ba món thịt tịnh :
1. Mắt không thấy người khác giết
2. Tai không nghe người khác giết
3. Chẳng nghi là giết vì mình ( người khác giết để đãi mình)

🕉🕉🕉
Có người đặt câu hỏi là : Tôi làm nghề nông, hàng năm giết rất nhiều sâu rầy. Tôi tin hiểu nhân quả nên sợ chịu quả báo nặng nề e rằng không gánh nổi nghiệp sát mình gây ra. Tôi nghĩ những người làm nghề đánh cá, làm nông như tôi không thể tu tập được hay sao ?
🕉🕉🕉
Điều này đúng nhưng thiện nghĩ, trọng tâm của giới Không sát sinh là không giết người và các loài to lớn. Còn các loài côn trùng nhỏ nhất thì cố tránh, nếu bất đắc dĩ hoặc vô ý không tránh được thì phải thành tâm sám hối .
🕉🕉🕉
Không phải có ý phân biệt loài lớn loại nhỏ do sinh mạng thì bình đẳng nhưng vì tổn hại sinh mạng sinh vật nhỏ thì chắc chắn không ai có thể tránh được hoàn toàn vì có những sinh vật rất nhỏ mà chúng ta cũng không thể thấy được
🕉🕉🕉
Mỗi nghề đều có một nghiệp. Ngay cả nghề thầy thuốc cũng dễ dàng tạo nghiệp, thậm chí cả thầy tu mà sơ suất cũng tạo nghiệp xấu như thường.
🕉🕉🕉
Không phải ngẫu nhiên mà trong dân gian hình thành nên cụm từ nghề nghiệp , do nghề đi liền với nghiệp nên người Phật tử chỉ không làm những nghề tà mạng (buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc độc, làm nghề đồ tế, buôn bán rượu – ma túy) còn lại vẫn làm ăn sinh sống bình thường với mọi ngành nghề khác nhau.
🕉🕉🕉
Người Phật tử biết rõ trong nghề có nghiệp nên phải hết sức cố gắng giữ mình, hạn chế đến mức thấp nhất việc tổn hại đến sinh mạng khác
🕉🕉🕉
Nghề nào thì cũng có người sinh ra để làm những công việc như vậy, có những người chuyên đi bốc mộ ,mổ tử thi, giết mổ động vật, đánh bắt cá, săn bắn..v.v.v
🕉🕉🕉
Nếu sợ nghiệp rồi không dám làm nghề, không có công ăn việc làm thì “bần cùng sinh đạo tặc” tạo nghiệp ác khác, đó không phải là thái độ sống tích cực của người Phật tử.
🕉🕉🕉
Cho nên giải pháp cho vấn đề “vì mưu sinh mà tạo nghiệp” là hàng đệ tử Phật luôn nỗ lực làm các điều thiện trong khả năng có thể để bù đắp lại những nghiệp xấu (nếu có hoặc không thể tránh).
🕉🕉🕉
Đức Phật dạy nghiệp ác mà chúng ta tạo ra trong đời sống tựa như nắm muối.
Nếu nắm muối ấy bỏ vào chén nước thì không uống được, nhưng nếu đem nắm muối ấy bỏ vào sông Hằng thì không hề hấn gì.
Muối là nghiệp xấu, nước là nghiệp tốt.
Nếu tạo ra nghiệp tốt nhiều như nước sông Hằng thì nghiệp xấu kia sẽ bị hòa tan, thậm chí không gây nên tác dụng tiêu cực nào đáng kể.

Vậy chúng ta cần làm nhiều thiện nghiệp khác để bổ sung nhằm vun bồi đội phước thật nhiều để bù lại phần nghiệp xấu mà ta đã làm (biết hoặc k biết)

 

Leave a comment