“Nhất Phúc, Nhì Phận, Tam phong thủy, Tứ đức, Ngũ giáo ”

Người xưa có để lại câu này nghĩa là cuộc đời bạn có 5 thứ chi phối chính theo thứ tự như sau.

1.Ảnh hưởng của Phúc Đức
2.Ảnh hưởng của thời vận,
3.Ảnh hưởng của phong thủy
4. Đức độ của bạn hiện tại
5. Cuối cùng mới là học vấn

Vì sao Phúc Đức lại là tiêu chí quan trọng đứng đầu tiên ?

Vì Phúc Đức bạn tích được là yếu tố quyết định toàn cục cuộc đời của một con người ! Vậy PHÚC ĐỨC là gì ?

Con người sướng hay khổ sẽ do 3 vấn đề quyết định:
(1)Nghiệp của dòng tộc để lại;
(2)Kiếp trước bạn sống thế nào;
(3)Kiếp hiện tại bạn sống thế nào.

Phúc chính là công đức của tất cả mọi người của một dòng họ từ bao nhiêu đời để lại cho con cháu.

Phúc này sẽ chia cho tất cả cho con cháu sau này, mỗi người được một phần gọi là phận.

Đối với mỗi con người Phúc, Phận vẫn là hàng đầu, Phong Thủy vẫn xếp thứ 3, sau đó mới đến Đức độ và Học vấn;

Phong thủy là chất xúc tác để mọi việc đến nhanh hơn; nếu phong thủy, đức độ, tài năng nhưng Phúc Phận kém thì người đó cũng sẽ vất vả thôi

Thế giới âm là thế giới vô hình.

Thế giới âm gồm những người làm chính quyền (các vị thần) và các linh hồn. Linh hồn là trạng thái năng lượng còn tồn tại của người sau khi chết còn có các tên gọi khác là vong hồn hoặc người âm, ma.

Ở thế giới âm cũng có nhà nước, có chính quyền từ địa phương đến trung ương.

Hàng năm chính quyền âm sẽ xử án để định công tội cho từng dòng họ, dòng họ nào có nhiều người làm việc tốt, ít người làm việc xấu thì các vị thần xử án cho dòng tộc đó nhẹ tội, tức là dòng họ đó nhẹ nghiệp, phúc lớn; dòng tộc nào nhiều người làm việc xấu, ít người làm việc tốt thì các vị thần xử án cho dòng tộc đó nặng tội, tức là nặng nghiệp, phúc kém.

Công tội là do tất cả con cháu trong dòng tộc gây ra được tích tụ qua bao nhiêu đời, từ đời này sang đời khác.

Phúc đó sẽ được chia cho tất cả con cháu các đời sau mỗi người được một phần gọi là phận; người nào được phần nhiều thì sướng, được phần nhỏ thì khổ; các vị thần xử án cho các dòng họ bằng cách bắt dòng họ phải chọn con cháu các đời sau một số người phải đứng ra chịu tội, chịu nghiệp cho dòng họ, những người này phải chịu thiệt thòi, chịu phần nhỏ, chấp nhận hi sinh để nhường phần sướng cho người khác.

Dòng họ sẽ phải chọn những người tài, đức để đứng ra chịu nghiệp, chịu tội cho dòng họ bởi vì những người này khi sống không gây thêm tội và cống hiến, hi sinh bản thân làm mọi việc vất vả cho xã hội mà không được hưởng về mình để bù đắp những thiệt hại mà anh em họ hàng các đời trước và bản thân kiếp trước đã gây hại cho xã hội để lập công chuộc tội cho dòng họ, cho bản thân ở kiếp trước và quá khứ đã gây ra; những người hiền tài khi chết đi họ cũng không trốn tội mà tiếp tục cống hiến cho trời đất để lập công chuộc tội cho dòng tộc, cho mình vì thế họ mới có tác dụng lập công chuộc tội, cải nghiệp cho dòng họ và bản thân.

Còn những người xấu thì không thể đứng ra chịu tội thay cho những người trong dòng họ vì khi họ sống họ gây thêm tội, gây thêm nghiệp cho dòng họ, không có tác dụng cải nghiệp cho dòng họ, nếu chọn những người này chỉ gây thêm tội, thêm nghiệp cho dòng họ, dòng họ càng ngày càng nặng tội thêm, vì thế những người này sẽ không được dòng họ chọn để cải nghiệp

Do đó nếu dòng họ nặng nghiệp thì trong dòng họ những người có tài, đức sẽ khổ hơn, kém may mắn hơn những người xấu. Những người xấu nếu không biết hưởng phúc mà tiếp tục gây tội thì cuối đời họ sẽ gặp nhiều tai ương, hoặc đến đời con cháu họ sẽ gánh nghiệp, hoặc khi chết đi họ sẽ bị chính quyền âm xử án. Còn những người tốt khi lập đủ được công tội cho dòng tộc thì cuối đời họ sẽ được hạnh phúc hoặc khi chết đi họ sẽ được hạnh phúc, con cháu họ cũng sẽ được hạnh phúc

Mỗi người sinh ra đã phải sống theo một số phận nhất định (thể hiện trên lá số tử vi, bát tự ), đó chính là bản án mà trời đất đã xử cho con cháu của các dòng họ.

Nếu ai cải thiện tốt được cả phần âm và phần dương :

(1) Phải tu được bản tính, phải hạn chế gây thêm nghiệp xấu;
(2) Làm được nhiều việc có ích cho người khác cho đất nước;
(3) Sám hối ,cầu nguyện, hành trì kinh sách để giúp đỡ người dương ( hiểu được đạo lý để chia sẻ cho họ con đường đúng) lẫn người âm ( vì họ không còn nhục thể, thiếu phương tiện để có thể làm được như người dương )

Thì bản án của dòng tộc tích tụ qua bao nhiêu thế hệ để lại cho con cháu sẽ được giảm nhanh từ đó phúc của dòng tộc sẽ tăng lên nhanh từ đó bản án của con cháu sẽ được giảm, dẫn đến vận hạn con cháu sẽ được hóa giải từ đó lá số tử vi của con cháu sẽ được thay đổi theo hướng tích cực.

Người nào muốn thay đổi được số phận cho bản thân thì phải thay đổi được bản án đã xử cho mình, muốn thay đổi được bản án cho mình thì phải biết cách lập công chuộc tội, muốn lập công chuộc tội thì phải làm được tốt cả hai phần âm và dương như các bước như hướng dẫn ở trên.

Các bạn thích thì like, comment để mình có động lực tổng hợp và bịa thêm tiếp nhé 🙂

-Trường Hồ-

 

Leave a comment