OAN GIA TRÁI CHỦ

Trong vô lượng kiếp, nếu bạn sát sinh, hại người khác đi vào con đường chết thì khi đến 1 kiếp nào đó khi đủ duyên họ sẽ quay trở về để báo thù.

Đó gọi là oan gia trái chủ , vì những việc đó đâu phải bạn trong kiếp này gây ra nên mới gọi là trái chủ !

Không có hạt mưa nào rơi nhầm chỗ
Không có bông tuyết nào rơi nhầm ngày nhầm nơi cả

Tất cả đều nhân duyên sinh khởi, tất cả là có duyên rất lớn trong tiền kiếp nên mới tìm về sống chung một nhà, con người mới có duyên gặp được nhau chứ không có chuyện ngẫu nhiên !

Khi ra đường, có khi nào các bạn gặp 1 người chưa hề quen biết trừng trợn, gây gỗ hay vô cớ bực mình với bạn chưa ? Có thể đây chính là oan gia trái chủ đó

Chưa kể những trường hợp họ là thế giới vô hình các bạn không thấy được, họ có thể xô xe bạn cho bạn té, đẩy cho bạn ngã , khiến cho mối quan hệ xã hội của bạn đi vào bế tắc, công việc trục trặc hư hỏng.

Con cháu ta cũng vậy, được đầu thai vào gia đình ta với 2 mục đích sau :
1. Báo ơn:
Vì tiền kiếp nó và ta đã gặp nhau. Nhưng không nhất thiết chỉ trong quan hệ cha mẹ, con cháu… trong phạm vi gia đình, và ta đã từng cứu giúp, thương yêu họ.

Hay chỉ vì một lời thề nguyện nào đó nên lần này do nhân duyên hội đủ nên liền về đầu thai vào nhà để trả lại cái ơn đó cho ta. Những đứa trẻ trường hợp này lớn lên sẽ rất ngoan hiền và hiếu thảo.

2. Báo oán
Cũng như trên nhưng ở tình huống ngược lại là nó về để trả thù hay báo oán vì trước đây ta đã từng hại nó. Những đứa con này thường rất ngỗ nghịch, phá tan nhà nát cửa mà chính nó và gia đình cũng không hay biết.

Nếu đã biết đạo lý này thì không nên oán trách mà phải thầm sám hối, thông cảm và dần khuyên bảo thì sự việc thường sẽ kết thúc tốt đẹp

Ngày nay, do không hiểu biết về đạo lý Oan gia Trái chủ này nên có nhiều người đã phá thai thì sự việc mang lại hậu quả rất lớn. Vì trong cả hai trường hợp trên,

Trường hợp thứ nhất là con cháu về báo ơn ta mà ta lại giết hại nó thì ân liền bị kết thành oán. Thật là thảm thương và quá oan uổng.

Trường hợp thứ hai, là nó về báo thù mà ta giết hại nó một lần nữa thì oán thù thêm chồng chất. Chúng ta hãy khuyên con cháu, bạn bè mình phải hết sức thận trọng để không phạm vào điều này. Nếu không, phiền phức sẽ rất lớn, cả đời này và có thể nhiều kiếp về sau sẽ vô cùng lao đao, lận đận với quả báo này.

Hiểu được đạo lý này rồi gia đình bạn sẽ càng hiểu nhau, biết thông cảm và thương yêu nhau hơn, hoá thù thành bạn, biến oán thành ân. Gia đình sẽ hoà thuận một cách rất dễ dàng. Chúng ta hãy tin, việc hiểu biết và áp dụng Phật pháp vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày sẽ mang lại lợi ích to lớn, thiết thực không thể nghĩ bàn.

Vậy cách tốt nhất để hoá giải oan gia trái chủ là gì ?

Là sám hối các bạn ah, khi các bạn có lỗi với ai thì cách tốt nhất là gặp họ xin lỗi trực tiếp 1 cách chân thành thì mọi khúc mắc sẽ lập tức biến mất

Vậy đối với thế giới vô hình thì sao ?

Các bạn có thể sám hối bằng cách làm những việc từ thiện, việc tốt , hành trì kinh sách sau đó cầu nguyện và hồi hướng cho tất cả những oan gia trái chủ đã bị bạn giết hại vì bất cứ lý do gì, xoá bỏ hận thù, được vãng sanh cực lạc

 

Leave a comment