TRUNG ĐẠO

Vị Thầy nào bắt bạn phải theo chỉ một mình vị ấy, đó không phải là vị thầy chân chính ! Vì Thầy nào chỉ cho bạn biết tự mình giác ngộ mà không lệ…

Read More

QUY Y KẺO TRỄ

“Có khi trễ hẹn một giờ Đến duyên gặp lại phải chờ trăm năm” ☸Một hôm Đức Phật cùng các đệ tử đi ngang qua một cánh đồng, có người nông phu đang cày ruộng…

Read More

TUYẾN TÙNG

Tuyến Tùng Không ít người thuở nhỏ có khả năng nhìn thấy hào quang từ những vật thể, những thứ mà đa số người khác không nhìn thấy ! Nhưng khi lớn lên lại mất…

Read More