GIỚI THIỆU

Danh mục: Product ID: 132

Mô tả

Huyền Linh Đạo Pháp được thành lập vào tháng 2/2020 chúng tôi có hơn 10 thành viên và được gắn kết với nhau rất lâu trước khi họp và thảo luận để lập ra đạo quán này.

Các thành viên trong nhóm trải đều cả 3 miền Bắc Trung Nam và đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có 02 chi nhánh ở miền Bắc (Hà Nội) và miền Nam (Tp. Hồ Chí Minh) 

Về lĩnh vực hoạt động: Huyền Linh Đạo Pháp được thành lập với mục đích nghiên cứu, ứng dụng, phát triển mở rộng và sáng tạo các bộ môn khoa học cổ đại hay còn gọi là huyền học, trên nền tảng kết hợp Phật Pháp và Đạo lý.