HỒ LÔ HÓA SÁT

400,000

Danh mục: Product ID: 336

Mô tả

HỒ LÔ PHONG THỦY

Hồ Lô như 1 pháp khí cá nhân mà ai cũng nên có và quan trọng là nếu được khai quang, trì pháp, nạp cốt đúng cách thì tác dụng sẽ tăng lên rất nhiều lần !

Hồ Lô được giới phong thủy sử dụng rất nhiều, nếu sử dụng thích hợp sẽ có tác dụng hóa sát…………và còn nhiều tác dụng khác nữa !

HÓA SÁT
Hóa sát ở đây có nghĩa là hóa giải sát khí, trong phong thủy – tất cả những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến mình, năng lượng xấu thì đều gọi là sát khí ,

Bên trong hồ lô có thể chứa những trường khí uế sát, có thể đem những trường khí tốt “nhốt” vào trong để biến nó thành của mình, cũng có thể thu những trường khí xấu vào đó và khiến nó tiêu tan.

Tất cả sản phẩm bên mình bán ra đều được khai trì năng lượng cao và cách kích hoạt nhận chủ mình sẽ hướng dẫn sau khi các bạn nhận được vật phẩm nhé !