Góc nhìn của mỗi cá thể sẽ khác nhau nên sẽ xảy ra rất nhiều ý kiến trái chiều là điều k thể tránh khỏi!

Con người sẽ có thế giới quan khác
Con bò có thế giới quan khác
Và con kiến sẽ có thế giới quan khác

Người học cao học sẽ có cái nhìn khác
Người chỉ học tới lớp 2 sẽ có cái nhìn khác
Người có nghiên cứu về Đạo sẽ có cái nhìn khác người không

Người bình thường sẽ thấy nước là nước
Ngạ quỷ sẽ thấy nước là máu
Nhà hóa học sẽ có thể thấy nước là H20
Nhà nghiên cứu huyền học sẽ thấy nước là Khảm
Nhà vật lý học sẽ thấy nước là sự liên kết các hạt năng lượng với nhau

Chúng ta không nghiên cứu hóa thì không thể nói nước không phải là H20

Chúng ta không nghiên cứu huyền học thì không thể nói nước không phải là Khảm

Chúng ta không thể thấy con tắc kè màu xanh lá rồi nhất định một mực con tắc kè nó màu xanh lá

Đúng sai nó chỉ là tương đối, một người ở Mỹ nói trời đang tối , người Việt Nam nói trời đang sáng mà vậy ai đúng ai sai ?

Học chưa chắc giỏi nhưng không học chắc chắn không biết , mà đã không nghiên cứu thì đừng nên nhận xét những điều mình không biết vì mọi sự so sánh sẽ rất khập khiễng.

Leave a comment