THUYỀN KHÔNG !

Trường hợp 1:

Giả sử nếu bạn đang trên thuyền có 1 người chèo chiếc thuyền khác đụng vô bạn,bạn sẽ nổi nóng, bực tức và muốn hơn thua với người đó, xem ai đúng ai sai, làm cho ra lẽ

Trường hợp 2:

Vẫn giả sử nếu bạn đang trên thuyền có 1 chiếc thuyền khác đụng vô bạn nhưng khi ra nhìn là thuyền không người đang trôi lênh đênh thì bạn lại cười và khi đó cơn giận của bạn biến mất, vì đâu có ai cố ý đâm vào thuyền của bạn !

Vấn đề ở đây đều là tình huống thuyền của bạn bị va chạm vào, nhưng khi thuyền có người và không có người thì thái độ ta lại khác

Cái tôi – bản ngã của con người quá lớn khiến cho mọi việc phức tạp hoá lên và bị điều khiển bởi “những chương trình” tham, sân, si, ganh tị, ích kỷ.

Nếu các bạn hiểu được câu truyện trên và tập bỏ cái tôi bản ngã của mình xuống thì cơn giận lúc đó của mình sẽ tan biến và sẽ hạn chế được những tai hoạ không mong muốn khác ập đến !

 

 

Leave a comment