-Người mới đi học võ thì rất là ngoan, rất là nỗ lực

-Bắt đầu giỏi võ lên tí thì bắt đầu ghê gớm , rất là nguy hiểm gặp ai cũng muốn đánh nhau.

-Nhưng khi đạt đến đỉnh cao rồi thì lại sợ làm tổn thương người khác

Trong đời sống cũng vậy có 2 nhóm người :
-nhóm người biết nhiều để khinh khi người khác
-nhóm người biết nhiều để giúp đỡ người khác

Con người mình cách cư xử cũng chia làm 3 tầng :
Tầng 1 : Khi mình không biết, cái gì mình cũng nổ lực hoà đồng để học

Tâng 2 : Biết rồi thì quay ra phân biệt đâu là kẻ hèn đâu là người trí và từ tâm mình sinh ra cái đó thì nó xuất hiện 1 cái năng lượng là khi mình ứng xử với họ mình đã coi thường kẻ hèn – trân quý người trí. Đây gọi là giai đoạn chấp pháp !

Tầng 3 : Giai đoạn bạn đã biết hết và biết sử dụng phối hợp 1 cách mềm mại

Thì lúc này bạn có thể ngồi nói chuyện với người thấp hơn, bạn có thể dở thói phàm phu tục tữ của bạn ra nói chuyện với họ để mà 2 bên hoà đồng vui vẻ

Bản chất trong giao tiếp là tạo ra sự hoà đồng mà muốn hoà đồng thì phải cùng tầng bậc với nhau

Thế nhưng con người mình hay bị 1 bệnh là khi biết 1 phát là chấp cứng vào cái đó không xem ý kiến quan điểm của người khác như thế nào !

Ví dụ:
Phong thủy có rất nhiều trường phái, người nào mới học môn nào sẽ cho môn mình là đỉnh cao, môn mình mới là đúng
Nhưng một người cao thủ họ lại không công nhận trường phái nào là nhất mà họ tìm hiểu tất cả các môn để kết hợp vận dụng một cách hợp lý nhất

Người mới tu sẽ chấp sẽ bảo là tu là phải làm như thế này, đã tu là phải ăn như thế này, đã tu là phải nói như thế này
Và lúc này những người này sẽ bị chết cứng trong mớ kiến thức mà họ biết vì quá chấp.

Vậy khi bạn lên được tầng cao bạn sẽ có cái nhìn rộng hơn về tư tưởng của con người. bạn biết người này nghĩ gì, người kia nghĩ như thế ứng xử phù hợp để có thể mang lại niềm vui cho người khác.

Nếu chúng ta biết hạ mình, lắng nghe, chia sẻ để tất cả mọi người cùng hoan hỷ thì rất tốt, vui trong niềm vui của mình là ích kỷ, cái chân vui là nhìn thấy người khác vui mà mình cũng vui trong niềm vui của người khác !

Mình may mắn được tiếp xúc với những người như vậy nên được trải nghiệm vấn đề này

-Trường Hồ-

 

Leave a comment