Thiền – Tịnh – Mật

BUÔNG BỎ

BUÔNG BỎ Có nhiều ý kiến cho rằng khi nghe những bài giảng về sự buông bỏ cảm thấy rất thanh thản nhưng đôi khi thấy ngọn lửa làm giàu hay sự cố gắng bị…