Vì nhân duyên tôi được ngài ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT cho biết

1 ngày dưới trần gian là 1 năm ở trên Tiên Giới , không phải 1 năm tiên giới bằng 1 ngày ở trần gian như các phim truyện TQ đã nói.

Tức là đến nay ngài được 8000 năm tuổi ngang với ngài Di Lặc và Ngài Dược Sư kém 1 năm tuổi so với ngài Văn Thù và Ngài Di Lặc.

8000 năm là tuổi mà hạ giới chúng ta tính , còn trên Tiên Giới thì các ngài đã thọ 8 vạn tuổi.

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát 6000 năm tuổi hạ giới và 6 vạn năm tuổi tiên giới…

Đây là những câu chuyện thuộc về phần mờ không có yếu tố khẳng định , nên ai cần và thấy hữu ích thì dùng và lưu tâm , còn ai không cần thì lướt qua.Giống như tạo nên sự sống của vạn vật cần mất 11 năm 3 tháng 7 ngày 7 giờ 7 phút 7 giây để tạo nên trường khí quyển của Thiên , và 11 năm 3 tháng 7 ngày 7 giờ 7 phút 7 giây để tạo nên tầng địa chất thuộc về Địa .

Tức là cần 22 năm 7 tháng 5 ngày 5 giờ 5 phút 5 giây để tạo nên sự giãn cách và hoàn thiện giữa trời đất để tạo nên phong thuỷ cho vạn vật sinh sống. Phong là khí để vạn vật thở , thuỷ để vạn vật uống …

Cho nên cơ thể chúng ta cũng là 1 tiểu vũ trụ , cần hơi thở và máu huyết lưu thông để đem sự sống lại cho con người.Và vạn vật sinh sống, phát triển trong quá trình 4096 năm thì trái đất sẽ nổ tung để tái tạo lại do quá trình con người và vạn vật gây nên mất cân bằng đi hệ sinh thái của âm dương bát quái , ngũ hành để trở lại như nhịp ban đầu của thiên địa là 22 năm 7 tháng 5 ngày 5 giờ 5 phút 5 giây.

Nhưng mỗi chu kỳ 1 lần tái tạo thì sẽ không phải lúc nào cũng là con người. Như năm 4096 sẽ nổ tung và tái tạo lại lúc này được ngài cho biết là không còn loài người nữa , do con người độc ác nên lúc này linh hồn con người nhưng trong thể trạng của khủng long.

Leave a comment