SỰ LỰA CHỌN

Có rất nhiều sự lựa chọn nhưng để có một lựa chọn đúng không hề đơn giản mà cần 1 người thầy để giúp đỡ mình để đưa ra sự lựa chon đúng

Vậy thì làm như thế nào để tìm được người thầy đó và làm như thế nào để người thầy đó giúp mình ?

Trong Kinh Thánh cũng có viết : “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”

Nhưng vấn đề ở đây là bạn phải biết được cái đích bạn muốn đến là gì ?

Có 1 người lạc vào trong rừng hỏi con CÁ là:
Người : “ Bây giờ tôi phải đi về đâu”
CÁ : “ Thế bạn muốn đi về đâu ?”
Người : “ Giờ tôi cũng không biết tôi muốn đi về đâu nữa “
CÁ : “ Thế thì bạn đi đường nào mà chả được “

Vậy muốn tìm được 1 người chỉ cho bạn con đường đúng thì bạn phải biết cái đích bạn muốn đến trước đã !

Cho nên việc đầu tiên trong cuộc đời này của 1 con người là phải vẽ ra được chân dung của mình ở tuổi 30 tuổi 40 và tuổi 50 60

Rồi chia 10 năm 1 chặn đường để phấn đấu, để cố gắng đến cái hình ảnh đó

Cũng giống như bạn không có 1 bản thiết kế 1 ngôi nhà thì ai giúp bạn xây dựng 1 ngôi nhà mà ưng ý bạn được

Cho nên cuộc đời bạn chỉ có bạn mới biết mình muốn là ai, và khi bạn biết bạn muốn là ai rồi thì lúc đó tìm là thấy, gõ cửa là cửa mở

Chúc bạn sớm biết mình là ai và mở được cánh cửa nhé !

-Trường Hồ-

 

Leave a comment