THƯ ẾM LÀ GÌ ?

THƯ ẾM LÀ GÌ ? Thư yểm là sử dụng những nghi thức để điều động những quyền lực vô hình vào những việc xấu để hãm hại người khác Người ta có thể hại…